7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: