7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: