7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: