Ακύρωση των με αριθμό 54/2023 και 65/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: