8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

082

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: