Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω θανάτου των οφειλετών και σύνταξη νέων χρηματικών καταλόγων στους κληρονόμους.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: