8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: