«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων», αριθμ. μελέτης 44/19.

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: