8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

10/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: