9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

087

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: