α) Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 88 του Ν.4759/1920 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020), σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη διάνοιξη της οδού Γρ. Κολωνιάρη της Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου μας, κατόπιν παρέλευσης δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου. β) Εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: