«Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 7543/12-04-21 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΝΙΚ. Π. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακρ. τίτλο «ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ για το τμήμα 1: «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων», ήτοι της χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμό 1731/20 διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων»

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: