Α. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 327/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την νομιμότητα της απόφασης. Β. Επικαιροποίηση – επανάληψη της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Ανάληψη δέσμευσης και αποδεδειγμένης εξόφλησης δαπάνης ...

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: