Α) Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 180/5-12-2012 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ(ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)», επί της οδού Αλ. Παπάγου αρ. 34, στη Δημοτική Κοινότητα

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: