«α. Αποδοχή ποσού 809.687,00 € (Α.Π. 7852/8-12-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών) για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. β. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (34η αναμόρφωση)».

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: