Α) «Απόφαση αποδοχής υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 στο Πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 2014-2021» Β) Έγκριση δημιουργίας της Ένωσης Εταίρων «Ανοικτές Θάλασσες» που πρόκειται να συσταθεί για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 Γ) Ορισμός εκπροσώπου στο διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εταίρων «Ανοικτές Θάλασσες» που πρόκειται να συσταθεί για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 Δ) Παραχώρηση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για την υλοποίηση των δράσεων της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου δημοτικού χώρου για την διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας της πράξης, κατόπιν αιτήματος του ΔΣ της Ένωσης Εταίρων «Ανοικτές Θάλασσες».

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: