Α) Έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας για την σίτιση των αδέσποτων ζώων λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος. Β) Ενίσχυση του ΚΑ 00.6492.02 «Έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων» με ποσό 2.000,00€ για την προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα

Αριθμός Απόφασης:

089

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: