Α) Έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας υγειονομικού υλικού λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊού). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος. Β) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6631 με το ποσό των 4.036 € εκ του αποθεματικού

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: