«Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχήματος για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ»

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: