Α) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6061.01 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους» με το ποσό των 2.120,00 € για την 2η προμήθεια υφασμάτινων μασκών για τους εργαζόμενους του Δήμου. Β) Έγκριση της ανάθεσης για την 2η προμήθεια υφασμάτινων μασκών στους εργαζόμενους του Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: