Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: