: α) Μερική ανάκληση της 227/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: