“Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στον Δήμο μας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) μειωμένου ωραρίου”.

Αριθμός Απόφασης:

085

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: