Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη μελέτη «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: