Αίτημα- ερώτημα προς την ΚΔΕΔΑΜ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου μας) περί της καταβολής των αποζημιώσεων των Διοικητικών Συμβούλων της ΔΗ.ΚΕ.Μ. (πρώην ΔΕΚΠΑΜ) του πρώην Δήμου Μενεμένης για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις ετών 2007, 2008, 2009 και 2010

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: