Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των καταπατητών από το υπ΄ αριθμ. 407α δημοτικού αγροτεμαχίου στην οδό Πόντου

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: