Αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί της μη καταβολής αποζημιώσεων των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: