Ακύρωση αδείας λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)».

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: