Ακύρωση αδείας λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: