Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) εντός «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (προχείρου γεύματος) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: