«Ακύρωση αδείας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)».

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: