Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Μέρος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: