«Ακύρωση αδείας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)».

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: