Μείωση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: