Ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, Τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καΙ επανάληψη διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Ιατρικών Φακέλων» (PRE – E – HEALTH).

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: