Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: