Ακύρωση διαγωνισμού του έργου: «Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Μενεμένης» αρ.μελ.97/13 - Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: