Ακύρωση της 266/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω λάθους στην επωνυμία του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου και λήψη νέας όμοιας με την ορθή επωνυμία.

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: