Ακύρωση της ΑΔΣ 222/2017 λόγω εξόφλησης της οφειλής

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: