Ακύρωση της με αριθμό 22/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω του ν. 5013/2022

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: