Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023) ΝΠΔΔ.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: