Ακύρωση της υπ’ αριθ. 343/2013 ΑΔΣ και επιβολή προστίμου στην εταιρεία Affisar Outdoor Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

457

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: