Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: