Ακύρωση της υπ΄άριθμ. 151/2-8-2013 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», επί της οδού ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4, στη Δημοτ

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων