Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

328

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: