Ακύρωση της υπ΄άριθμ. 156/2-8-2013 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού ΑΛ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: