Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 48/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός Καθαριότητας).

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: