Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ 30.7331.01 με τίτλο «Συντήρηση Βαφών Κτιρίων του Δήμου»

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: