Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών πληρωμής κάρτας e-pass για διέλευση τριών οχημάτων του Δήμου από το σταθμό διοδίων στο Δερβένι (Λαγκαδά) και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

307

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: