Αλλαγή μέλους επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 64/2014

Αριθμός Απόφασης:

307

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: